Jogi nyilatkozat

1. Információ
A BankiHitel Kft. weboldalán megjelenő adatok, információk és feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a BankiHitel Kft. felelősséget nem vállal. Az esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalunkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba a BankiHitel Kft.-vel. A BankiHitel Kft. weboldalairól linkek segítségével elérhető partnerirodák weboldalain szereplő információkat a BankiHitel Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal.

2. A szerzői jogok védelméről
A BankiHitel Kft. weboldalán található minden kép, grafika, logo, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi illetve védjegyoltalom alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a BankiHitel Kft. írásos engedélyével lehetséges. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

3. Személyes adatok kezelése
Abban az esetben, ha bármely, a weboldalak használata, valamint e-mailen keresztüli levelezés során vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen további személyes adat kerül a BankiHitel Kft birtokába, a BankiHitel Kft kijelenti, hogy a személyes adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a BankiHitel Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a BankiHitel Kft - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A BankiHitel Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A BankiHitel Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

4. Kárfelelősség kizárása
A BankiHitel Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Hírek, érdekességek
A Pénzügyi Békéltető Testület határozataiból kiderül, hogy sikerült egyeztetniük és elérniük, hogy az autóhitelesek tartozása, akiknek a Bank elvitte a kocsiját, kedvező kamatozású vagy kamatmentes legyen.
2014-01-04